Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 16.06.2017 kell 11.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Teade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti “Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine” raames.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 31.03.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Hakkepuit

Põlva Soojus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus hakkepuidu tarnimiseks perioodil juuni 2016 kuni mai 2017.
Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174471

 

Teade riiguhankest

On välja kuulutatud riigihange viitenumbriga 162039 „Hakkepuidu ostmine“ pakkumuse esitamise tähtajaga 07.05.2015a. kell 11.00.

Toimub pakkumuste e.menetlus. Pakkumused  või taotlused saata e-riigihangete keskkonnas elektrooniliselt.

Lisateavet ja dokumendid saab aadressil: https://riigihanked.riik.ee