Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust Vastse-Kuuste katlamaja  korstna aadressil Pargi tn 20, Vastse-Kuuste alevik, lammutusprojekti koostamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 19.08.2020 kell 13:00, e-posti aadressil info@polvasoojus.ee . Pakkumus esitada ühes konteineris digitaalselt allkirjastatuna.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid tarmo.kirotar@polvasoojus.ee

14.08.2020

 

 

Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 11.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee.Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

26.05.2020

 

 

Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Omanikujärelevalve teenus Põlva linna Tere piirkonna ja Vabriku-Lao piirkonna soojustorustiku rekonstrueerimisel“.Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 29.05.2020 kell 14.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee. Lisainfo tarmo.kirotar@polvasoojus.ee .

18.05.2020

 

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2019 kell 11.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee.

AS Põlva Soojus

 

Teade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust projekteerimise teenuse osutamiseks projekti “Kesk, Roosi ja Lina tänava kaugkütte jaotustorustiku renoveerimine. Põhiprojekti koostamine” raames.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.08.2018 kell 11.00

Lisainfo mati@eifeld.ee

Pakkumuse kutse dokumendid saadaval
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200041

 

 

 

 

Teade

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine“.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 16.06.2017 kell 11.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Teade

AS Põlva Soojus kutsub Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti “Põlva linna peatrassi osaline renoveerimine” raames.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 31.03.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile tarmo.kirotar@polvasoojus.ee.

Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid mati@eifeld.ee

 

Hakkepuit

Põlva Soojus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus hakkepuidu tarnimiseks perioodil juuni 2016 kuni mai 2017.
Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174471

 

Teade riiguhankest

On välja kuulutatud riigihange viitenumbriga 162039 „Hakkepuidu ostmine“ pakkumuse esitamise tähtajaga 07.05.2015a. kell 11.00.

Toimub pakkumuste e.menetlus. Pakkumused  või taotlused saata e-riigihangete keskkonnas elektrooniliselt.

Lisateavet ja dokumendid saab aadressil: https://riigihanked.riik.ee